ฉบับที่ 857 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /22 ธ.ค. 2566