ฉบับที่ 843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายมูลฝอยในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราวไปยังสถานที่อื่น /14-ธ.ค.-2566