ฉบับที่ 844 ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง และสวนสาธารณะหนองโสน /14 ธ.ค. 2566