ฉบับที่ 854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและอันตรายภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา /21-ธ.ค.-2566