ฉบับที่ 866 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /26 ธ.ค. 2566