ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน / 27-ธ.ค.-2566