ฉบับที่ 2 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้างและสวนสาธารณะหนองโสน /4-ธ.ค.-2566