ฉบับที่ 3 ประกวดราคาจ้างเอกชนดูและบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง และสวนสาธารณะหนองโสน /4 ม.ค. 2566