- ฉบับที่ 37 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง /23 ม.ค. 2567