ฉบับที่ 51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลง) จำนวน 1 รายการ /29-ม.ค.-2567