- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่การสรรหา บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม) /31 ม.ค. 2567