ฉบับที่ 68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน 30 กันยา ซอย 2/10 (ข้างหอพักทวีสุข) /1-ก.พ.-2567