ฉบับที่ 73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก) จำนวน 1 รายการ /2-ก.พ.-2567