ฉบับที่ 72 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนภูมิรักษ์ 2 สวนสาธารณะหนองแก้ช้างและสวนสาธารณะหนองโสน /2-ก.พ.-2566