ฉบับที่ 80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ถังคอนเทนเนอร์) จำนวน 1 รายการ /7-ก.พ.-2567