ฉบับที่ 81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนบุรินทร์ (ถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ) /7-ก.พ.-2567