ฉบับที่ 93 การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /12-ก.พ.-2567