สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างข่าวสารจัดหางาน และสื่อความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ประชาชน คนหางาน นักเรียน นักศึกษา คนพิการ มีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สัปดาห์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567