ฉบับที่ 138 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /6 มี.ค. 2567