- ฉบับที่ 147 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /8 มี.ค. 2567