ฉบับที่ 165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสำโรงจันทร์ ซอย 2 /12-มี.ค.-2567