ฉบับที่ 163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัทติกคอนกรีต ถนนสุรนารายณ์ ซอย 7 /12-มี.ค.-2567