ฉบับที่ 162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัทติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /12-มี.ค.-2567