ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) / 12-มี.ค.-2567