ฉบับที่ 168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ 21 ข้างบ้านเลขที่ 1601/12 /14-มี.ค.-2567