ฉบับที่ 170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนมิตรภาพซอย 4 ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนตะคองเก่า /18-มี.ค.-2567