- ฉบับที่ 193 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ /29 มี.ค. 2567