ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถไฟฟ้า) ขนาด 25 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน /17-เม.ย.-2567