ฉบับที่ 232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนสืบศิริ ซอย 47 /17-เม.ย.-2567