- ฉบับที่ 237 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง /22 เม.ย. 2567​