ฉบับที่ 252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จากถนนพิบูลละเอียด-ถนนร่วมเริงไชย /24-เม.ย.-2567