ฉบับที่ 246 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมุขมนตรี ซอย 26 /24-เม.ย.-2567