ฉบับที่ 286 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ /7-พ.ค.-2567