ฉบับที่ 318 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 6 ประเภท 73 รายการ ของสำนักช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา/17-พ.ค.-2567