ฉบับที่ 324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพายัพทิศ ซอย 9/15 /23-พ.ค.-2567