ฉบับที่ 334 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถไฟฟ้า ขนาด 25 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน /28-พ.ค.-2567