ฉบับที่ 338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน เดชอุดม จากถนนพิบูลละเอียด-ถนนร่วมเริงไชย /28 พ.ค.-2567