ฉบับที่ 353 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/6 มิ.ย. 2567