ราคากลางงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /5-มิ.ย.-2567