ฉบับที่ 362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) /5-มิ.ย.-2567