ฉบับที่ 368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารพลศึกษา 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) /6-มิ.ย.-2567