ราคากลางจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารพลศึกษา 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา /6-มิ.ย.-2567