ฉบับที่ 383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหาชัย ซอย 7 ต่อจากถนนเดิม /14-มิ.ย.-2567