ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกิ่งสวายเรียง (จากถนนมิตรภาพ-ถนนสวายเรียง) /14-มิ.ย.-2567