ฉบับที่ 391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะถนนเทศบาล (จากถนนโพธิ์กลาง - ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /18-มิ.ย.-2567