ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตรอวัดท่าตะโก (จากสถานวัดท่าตะโก - ถนนเลียบคลองส่งน้ำ) /18-มิ.ย.-2567