ฉบับที่ 438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนน โยธา (จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /4-ก.ค.-2567