ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน) จำนวน 1 รายการ /9-ก.ค.-2567