ฉบับที่ 395 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562