ฉบับที่ 388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล ซอยสำโรงจันทร์